מכתבי המלצה

 
סמולנסקין 5, תל אביב טל':  5272719 - 03 
נייד: 5267627 - 050 שמעון

 
הנדסה ושיקום נזקים